Wat laat jij zien als professional?

De Beroepsniveaumeter is een online tool die communicatieprofessionals inzicht geeft in hun werkniveau. Handig als je wilt bepalen waar je je de komende tijd in wilt ontwikkelen.

De Beroepsniveaumeter beschrijft ons werkterrein en onze verantwoordelijkheden in zes kerntaken. Voor iedere kerntaak gaat de Beroepsniveaumeter na op welk niveau jij of jouw team opereert. De Beroepsniveaumeter brengt niet jouw vakkennis in kaart, maar geeft inzicht in het gedrag dat je in de praktijk laat zien.

Beroepsniveaumeter
Bekijk de demo

Krijg inzicht met
de Beroepsniveaumeter

De Beroepsniveaumeter is gebaseerd op de beroepsniveauprofielen van Logeion. Daarom sluit het naadloos aan bij onze beroepspraktijk. De Beroepsniveaumeter laat snel zien waar je als communicatieprofessional staat in je ontwikkeling. Dat kan op individueel niveau, maar ook voor je hele communicatieteam.

De Beroepsniveaumeter kun je dus op verschillende manieren gebruiken:

Jouw team langs de professionele meetlaat?

Beroepsniveaus en jouw team

Je voert regelmatig ontwikkelingsgesprekken met je medewerkers. Je maakt resultaatafspraken en stimuleert je teamleden zichzelf te vernieuwen. Als je een duidelijk beeld wilt van de toegevoegde waarde van je afdeling heb je echter méér nodig. Wil je snel inzicht in het professionele niveau van je team als geheel? Wil je weten welke kerntaken verder versterkt moeten worden om nog effectiever te zijn? Zet dan de Beroepsniveaumeter in!

Snel inzicht

Tappan ontwikkelde samen met organisatieadviesbureau Van Brienen de Beroepsniveaumeter. Deze online tool is gebaseerd op de beroepsniveauprofielen van Logeion. De profielen beschrijven het werkterrein en de verantwoordelijkheden van de communicatieprofessional in zes kerntaken en op zes beroepsniveaus. Met de Beroepsniveaumeter heb je snel inzicht in de kracht en het ontwikkelpotentieel van je communicatieteam. De resultaten kun je gebruiken om het niveau van je afdeling in kaart te brengen én om de ontwikkelgesprekken met je medewerkers te faciliteren.

Gerichte feedback

De kracht van de Beroepsniveaumeter zit in de 360 graden opzet. Je medewerker legt niet alleen zichzelf langs de meetlat, maar vraagt ook feedback van anderen. Dat kunnen vakcollega’s zijn, interne klanten, opdrachtgevers of andere betrokkenen. Met de Beroepsniveaumeter kun je als communicatiespecialist met één muisklik gerichte feedback vragen aan verschillende mensen in je professionele omgeving.

Ontwikkelingen in het communicatievak hebben gezorgd voor nieuwe specialisaties en voor meer interactie met andere vakgebieden. De diversiteit onder communicatiespecialisten is groter dan ooit. Heb jíj een duidelijk beeld van het beroepsniveau van je team? Tappan ondersteunt en adviseert je hier graag bij.

Wat laat jij zien als professional?

Speciaal voor communicatieprofessionals

Hoe staat het met jouw competenties in het communicatievak? In welke taken wil jij je verder ontwikkelen? Wil je graag strategischer adviseren of creatiever creëren? Door de hectiek van de dag lukt het niet altijd om regelmatig stil te staan bij je ontwikkeling. De Beroepsniveaumeter helpt je daarbij: deze online tool meet snel en efficiënt jouw unieke communicatiekracht.

Waar sta jij?

De Beroepsniveaumeter is gebaseerd op de beroepsniveauprofielen van Logeion. Daarom sluit het naadloos aan bij onze beroepspraktijk. De profielen beschrijven ons werkterrein en verantwoordelijkheden in zes kerntaken. Meestal voer je als communicatiespecialist meerdere kerntaken uit, maar elke taak kun je op een ander niveau uitoefenen.

Met de Beroepsniveaumeter zie je bij elke taak precies waar jij staat in je ontwikkeling. Zo kun je zelf bepalen waar jij je de komende jaren verder in wilt ontwikkelen.

Tip: Als nulmeting voordat managers of communicatieprofessionals met een training starten.

Vrijblijvend advies?

Meer over de Beroepsniveaumeter:
Hoe werkt de Beroepsniveaumeter?

De Beroepsniveaumeter is gebaseerd op de beroepsniveauprofielen van Logeion. De profielen beschrijven ons werkterrein en onze verantwoordelijkheden in zes kerntaken. Bij elke kerntaak staan in de Beroepsniveaumeter twee competenties benoemd. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Deze competenties komen tot uitdrukking in je gedrag en bepalen of je succesvol bent in je werk.

Beoordeel je eigen gedrag

Bij de Beroepsniveaumeter selecteer je eerst de kerntaken die in jouw functie belangrijk zijn. Vervolgens krijg je bij elke competentie bijpassende gedragsvoorbeelden voorgelegd. Je beoordeelt jezelf op deze voorbeelden. De Beroepsniveaumeter brengt dus niet jouw vakkennis in kaart, maar geeft inzicht in het gedrag dat je in de praktijk laat zien. Het gaat er dus vooral om hoe jij opereert als professional.

Vraag het ook je collega’s

Het duurt tussen de tien en twintig minuten om de vragenlijst in te vullen. Vervolgens vraag je mensen in je werkomgeving om de vragenlijst voor jou in te vullen. Denk aan je leidinggevende, een collega, een opdrachtgever of een interne klant.

Met de Beroepsniveaumeter kun je hun met één muisklik om gerichte feedback vragen. Zo krijg je ook een goed beeld van hoe anderen jouw optreden waarderen. In je persoonlijke rapportage zie je bij elke kerntaak precies waar jij staat in je ontwikkeling. En kun je plannen maken voor de toekomst. De uitkomsten zijn jouw persoonlijk eigendom en worden alleen aan jou verstrekt. Je mag zelf bepalen of je het resultaat wilt delen met je collega's of met jouw eigen leidinggevende.

De voordelen op een rij

Snel

Snel en gemakkelijk

  • Altijd online.
  • Maximaal twintig minuten.
  • Met één muisklik.

Betrouwbaar

Kwaliteit

  • Gebaseerd op beroepsniveauprofielen van Logeion.
  • Persoonlijke rapportage.
  • 360 graden feedback.

teams

Ook voor teams

  • Snel inzicht in het professionele niveau van het team als geheel.
  • Inzien hoe je als team efficiënter te werk kan gaan.


Copyright © 2016 Tappan